Ansatte

Ledelse

Forstander, Morgensamlinger og fortælletimer
Viceforstander og underviser, Dansk, morgensang og fortælletimer

Undervisere

Underviser, Dans, koreograf og fysioterapeut. Pt på barsel
Underviser, Matematik, fysik/kemi, skolevejleder og IT-adminstrator
Underviser, Tysk, fransk, engelsk og Fit For Life
Underviser, Engelsk, dansk, matematik og boldspil
Underviser, Skolevejleder, dansk, engelsk, matematik, filosofi og psykologi
Underviser, Dansk, musik og brugsguitar
Underviser, Dans, matematik og koreograf
Underviser, Musik, BOM, kor, skema og valghold
Underviser, Musik, kor, lydteknik og ERT
Underviser, teater
Underviser, Engelsk, matematik og samfundsfag
Underviser, Dansk, matematik, teater, producer og sceneteknik
Underviser, Dans & koreograf

Kontoret

Forstander, Morgensamlinger og fortælletimer
Viceforstander og underviser, Dansk, morgensang og fortælletimer
Sekretær, Elevadministration og økonomi

Køkkenet

Køkkenmedhjælper og rengøring
Køkkenmedhjælpler og rengøring
Køkkenmedhjælper
Ungarbejder
Ungarbejder