Årsskrift 2023

In Livet på Viby by René Holm HansenLeave a Comment

Årsskriftet 2023 kan downloades her

Du sidder nu med Årsskriftet 2023 i dine hænder.

Det skulle gerne give dig mange forskellige perspektiver på det at være en del af Viby Efterskole – og ikke mindst en del af det pulserende samfund fyldt med både store og små udfordringer.

Det er karakteristisk for vores samfund, og den tid vi lever i, at vi søger mening i oplevelser. Men oplevelser i sig selv giver ikke mening. Hvis en oplevelse ikke har betydning for éns liv bagefter, men alene har til hensigt at adsprede i øjeblikket – at fylde tiden ud og give lidt underholdning – giver den ikke mening.

På Viby skal det være lovligt at have lyst til at blive klogere – lovligt at være glad og lade sig forundre. Det skal være fedt at være lærer – fordi eleverne har lyst til at blive udfordret – og til selv at udvikle egne ideer og tanker. Kort sagt: Vi skal skabe et efterskoleår, som i den grad bærer præg af kvalitet, kreativitet, af åbenhed, af ansvarlighed, inkluderende rummelighed og af glæde.

Det er vigtigt for os, at man kan perspektivere sine oplevelser i noget større end én selv – at man udvider sit perspektiv – og det kræver nødvendigvis, at man stifter bekendtskab med noget, der endnu er ukendt og uprøvet. Det giver livet mening og udvikler ens bevidsthed om konkrete ståsteder for den enkelte.

Samtidig udgør fællesskabet en vigtig del af denne personlige udvikling. Det er jo ofte sådan – at det som lærer os at træffe individuelle beslutninger for vort eget liv, er det individuelles modpol; nemlig Fællesskabet.

I et inkluderende fællesskab går ansvaret begge veje. Her er det nødvendigt, at man både inviterer og inviteres indenfor, ellers giver begreberne fællesskab og inklusion ingen mening.
Dette årsskrift indeholder mange vidnesbyrd om netop disse forhold, og deres betydning for den enkelte – også mange år efter man har forladt Viby Efterskole – så god fornøjelse!

Af René Holm Hansen, Forstander

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.