Obligatorisk brobygning

Obligatorisk brobygning på Viby Efterskole

På Viby Efterskole har vi naturligvis også obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelser  for 10. klasses eleverne.

Som følge af lovændringen vedrørende 10. klasse, der trådte i kraft 1. august 2008, er vi som skole forpligtet på at tilbyde brobygning til ungdomsuddannelsessystemet.

Brobygning er obligatorisk for alle 10. klasser i 5 skoledage.

Brobygningen skal foregå til 2 forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal have et erhvervsrettet formål som f.eks. HTX eller HHX og en af erhvervsskolernes 4 indgange (EUD).

Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner omkring Lillebælt, der tilbyder både erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser. Tilmeldingen til brobygning er obligatorisk og bindende og foregår i starten af skoleåret.

Dog skal eleven via Uddannelsesplanen inden 1. marts på elevens nuværende skole tilkendegive ens brobygningsønsker. Eleven skal skrive 2 ønsker.

Eleven skal her udelukkende tage stilling til hvilke overordnede ungdomsuddannelser, der kunne være interessante at opnå kendskab til i forhold til fremtidsønsker efter Viby Efterskole.

Den endelige og præcise tilmelding sker i samarbejde med vejlederne på Viby Efterskole i starten af skoleåret. På Viby Efterskole tilbyder vi følgende brobygningsmodel: 2+3 dage, dvs en uge i alt.

Brobygning i 2+3 dage på STX, HHX, HTX, HF, EUD en af de 4 indgange.

Bemærk at Brobygningen foregår i skolens nærområde og at der derfor ikke vil være mulighed for at “brobygge” til uddannelsesinstitutioner i jeres eget nærområde. Brobygningen vil foregå i uge 46.

Brobygningen foregår i samarbejde med UU-Lillebælt der forestår koordineringen blandt efterskolerne, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i området.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vejlederne.