Fagene

Der er mange fag-muligheder:

Obligatoriske fag:

Boglige fag (dog ikke i VibyX)
– Dansk FP10
– Matematik FP10 (niveaudelt i 4 niveauer – øverste niveau svarer til 1.g)
– Engelsk FP10 (niveaudelt i 10.kl. og advanced/1.g niveau)
Storekor
Morgensang
Fortælletime

Valgfag:

Tysk FP10
(Du skal have fulgt tyskundervisningen i 8. og 9. klasse for at starte her.

Fransk FP10 
(Du skal have fulgt franskundervisningen i 8. og 9. klasse for at starte her.)

Fransk for sjov:
(Vil du selv bestille din mad? Spørge om vej? Sige tak? Vide hvad Stromae synger om? Har du lyst til at lære sproget? Lyt, lær, få styr på udtale og modet til at bruge sproget. Vi hopper direkte til enkle sætninger så du ender med at kunne præsentere dig og forstå nemme sætninger. )

Spansk for begyndere:
(Vi tager udgangspunkt i lettere øvelser med tekst, hvor man tilegner sig et begyndende ordforråd, og dertilhørende grammatik.)

Fysik/kemi FP10 
(Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i fysik/kemi for at starte her eller gennemført tilsvarende.)

Samfundsfag 
(Samfundsfag handler om at få et bredt kendskab til det danske samfund – også set i et internationalt perspektiv. Vi arbejder med at beskrive, analysere og diskutere væsentlige aspekter af samfundet.)

Filosofi 
(Hvad er et menneske? Findes Gud? Har vi en fri vilje? Med udgangspunkt i forskellige filosofiske retninger og forskellige problemstillinger, vil vi diskutere sådanne emner og forhåbentlig blive klogere på os selv.)

Psykologi
(Psykologi handler om menneskets samspil med sine medmennesker og omgivelser. I psykologi vil vi arbejde med identitet og udvikling, tænkning og følelser, for indre motivation og ydre påvirkninger og gruppe– og læreprocesser og gennem diskussioner forhåbentlig blive klogere på os selv.)

Boldspil
(Dette er faget for dig, som ikke kan gå forbi en bold uden lige at skulle kaste med den, sparke til den, eller få den til at snurre på pegefingeren. Hvad enten du mest er til store eller små bolde, bolde af læder, plastik eller fjer, er der rig mulighed for at få nogle sjove boldspilsoplevelser. Du har mulighed for at få indflydelse på undervisningens indhold, hvis der er noget, du brænder særligt meget for. Undervisningen foregår hovedsageligt udendørs fra sommerferie til efterårsferie samt fra påskeferie til sommerferie. Resten af tiden er vi i den lokale idrætshal.

Fit for life 
(Her er faget for dig, der kan lide at bevæge dig og har lyst til at afprøve forskellige fysiske, intensive og oplevelsesrige aktiviteter. Du vil komme til at bruge din krop på nye måder og få sved på panden. Du vil komme til at stifte bekendtskab med flere forskellige idrætsformer, både velkendte som knapt så kendte. Vi giver os helt til grænsen og lidt til. Vi vil bruge naturen når vejret tillader det.).

Yoga
I en hektisk hverdag kan du her finde ro og fordybelse på måtten og gå fra timen med ny energi. I yogatimen skal vi gennem hele kroppen. Fokus er på stræk, rolige bevægelser, smidighed og vejrtrækning.  Vi skal arbejde med forskellige stillinger og derigennem lære kroppen at kende. Vi afslutter hver time med afslapning og ro. Du behøver ikke at have dyrket yoga før, for at kunne deltage. Yoga er for alle.

Kreatime 
(Skolens Krea-rum bliver centrum for projekter. Fotografi, maleri, selvportræt, grafitti … Vi undersøger og arbejder med forskellige materialer. Udgangspunktet er lysten til at fordybe sig i projekter, lysten til at bruge hænderne, prøve nyt…  Vi udvikler, udfordrer, udsmykker og udstiller – og bruger hele skolen. Krearummet er åbent så du kan arbejde videre med dine projekter i din fritid.)

E-sport 
E-sport er kommet for at blive. Valgfaget er for alle uanset niveau. Vi spiller E-sport og lærer om alt, hvad det er.
E-sport kræver disciplin, tålmodighed, kommunikation, forståelse og respekt. Så hvis det er noget, du besidder eller ønsker at lære, så er valgfaget for dig. Vi låser os ikke fast på et enkelt spil, men generelt lægger vi størst fokus på de store e-sports-titler som Counterstrike, LOL og Fortnite. Vi tilbyder coaching inden for de forskellige genrer.

Scene og medie valgfag:

Lydteknik – studie & live
(Her kan du få indsigt i mixerpultens knapper, hvordan apparaterne skal forbindes og hvordan man styrer lyden, både i en live-situation og i vores lydstudie. I forbindelse med vore store arrangementer vil holdet medvirke til at få vores store lydsystem til at hænge sammen og fungere, ligesom det vil være naturligt at være en del af det tekniske team under musicalen, hvis man synes det er sjovt at arbejde med lyd og teknik.)

Teaterlys
(Dette er faget for dig, der gerne vil vide mere om hvordan man skaber spændende og flotte rum med lys. Du vil få fingrene i skolens lysgrej, lære om udarbejdelse af lysplaner, få styr på hvordan man forbinder alt udstyret, arbejde med programmering og meget mere. Teorien og det praktiske arbejde går hånd i hånd. I løbet af skoleåret vil holdet stå for at sætte lys både til de mindre arrangementer og til de helt store arrangementer. Det vil også være muligt at vælge at være lystekniker under musicalen, hvis man synes, det er sjovt at arbejde med.

Digitale sceneeffekter
(Digital grafik bliver en større og større del af teaterscenografi.
Faget handler om at
– Udarbejde digital grafik på computer til brug på scenen til en projektor, både stillbilleder og bevægelig grafik
– Bruge projektor til at beklæde scenegenstande, fx bolde og kasser
Du lærer at
– bruge photoshop på et avanceret niveau
– bruge videoredigering på et middel niveau
-kunne bruge forskellige metoder til at sætte digital grafik på en scene med en projektor

Kortfilm
(Vi har skuespillerne, kostumer og rekvisitter lige ved hånden.
Faget handler om at
– bruge skuespillere til optagelser af små kortfilm
-bruge et manuskript som udgangspunkt til en kortfilm
– omsætte tekster til kortfilm, fx en novelle
Du lærer at redigere video, lave storyboard og planlægge en produktion.

Musik- dans og teater-fag:

Musik

Sammenspil (niveaudelt i Begyndere for sjov, Begyndere for alvor, Letøvede og Øvede)
På Sammenspilsholdene tages der udgangspunkt i sammenspil. Vi prøver at komme forbi forskellige genrer som rock, funk, soul, reggae, jazz o.a. på dit favoritinstrument.
Sammenspilsholdene optræder ved forskellige begivenheder i løbet af året, f.eks. på vores lokale musik- festival, og får besøg af forskellige musikere der giver masterclasses/workshops. Derudover indspiller alle sammenspilshold et par numre i vores studie til sidst på året.

Ekstra Musik (Er en mulighed for at spille i endnu et band – og flere musiktimer – primært for øvede og letøvede)

E-musik /Producer/electronica/sangskriver (Ingen færdigheder er nødvendige udover lyst til at lave musik på computer. I dette fag kan man prøve muligheder af i Ableton Live og Logic Pro X og lære om musikkens og teknikkens grundbegreber, mens man skruer det næste electronica-hit sammen. Opbygning af en sang/et stykke musik, på opdagelse i de teknologiske muligheder og feedback fra de øvrige på holdet samt læreren er blandt mulighederne på dette hold.
Har du selv et program, du arbejder i i forvejen, kan vi tage udgangspunkt i det.)

Bag Om Musikken (BOM) (Niveaudelt i for sjov eller for alvor)
BOM for sjov indeholder bl.a. hørelære, nodelære og sammenspil/rotation. Overvejer du højniveau på gymnasiet el.a. musiklinier, vil du være godt rustet efter dette. Du skal have valgt Musik(sammenspil) for også at vælge BOM.
BOM for alvor indeholder hørelære/teori, musikhistorie, improvisation, sammenspil (blues, salsa, samba mm) samt mere bredt: musikforståelse. Du får adgang til skolens Earmaster-abonnement. Overvejer du højniveau på gymnasiet, MGK/Konservatoriet eller musikerskab i det hele taget, vil du være rigtig godt rustet efter dette fag (ikke for begyndere).

Lillekor (Lillekoret er for de elever, der søger yderligere udfordring for flerstemmighed. Koret synger bl.a. rock,  jazz, gospel og måske en afstikker til klassisk. Drømmer du om MGK og konservatoriet, vil du også få brug for din stemme uanset hovedinstrument. Vi synger op til 5-stemmige arrangementer med brug af solister.

E R T (Elementær Rytmisk Træning) (I dette fag skal vi arbejde med musik uden brug af traditionelle instrumenter. I stedet vil vi bruge vores krops lyde (bodypercussion) samt alternative lydkilder som f.eks. koste, spande, nøgler o.m.a. Gennem undervisningen vil man få kendskab til at læse rytmer, forbedre sin puls- og periodefornemmelse samt koordinationsevne. Alle er velkomne.

Brugsguitar (Her kan du komme med din akustiske guitar (eller låne dig frem) og enten lære akkorderne helt fra bunden til kendte sange eller få flere facetter i det, du allerede kan. Hvis du allerede kan de åbne greb, kan du få styr på barré-akkorderne.)

Individuel instrumentalundervisning (Det drejer sig om egenbetalt solo-undervisning, en slags musikskole i efterskolen. Det retter sig mod dig, der vil i dybden med dit instrument (sang er også et instrument) eller dig, der vil forbedre dit klaverspil som biinstrument med henblik på en musikuddannelse – eller endelig dig, der vil prøve noget nyt med kvalificeret bistand.) Undervisningen finder sted med 30 minutter á 6 gange eller 20 minutter á 9 gange pr. halvår i normalugerne. Der må påregnes øvning hver dag som forberedelse. Pris:  995,- kr. pr halvår.

Dans

jazz, musical dance, moderne/contemporary, ballet og forskellige slags street dance så som hip hop, house og floorwork. 
(Niveaudeles i Begyndere, Letøvede og Øvede. 
På de niveaudelte hold vil vi beskæftige os med mange forskellige genrer indenfor dans. Du kan stifte bekendtskab med jazz, musical dance, moderne/contemporary, ballet og forskellige slags street dance så som hip hop, house og floorwork. I undervisningen lægges lige stor vægt på teknik og performance.)

Ekstra dans – floor work
(Ekstra dans er for alle, og her vil vi gå endnu mere i dybden teknisk. Vi vil beskæftige os med andre vinkler på det at blive en god danser. Det kan f.eks. være floor work i både moderne og street, floor-barre, styrke/smidighed, træningslære og koreografi.)

Danseteori
(I danseteori har du muligheden for at få en dybere viden om en række
støttefag til dansen – som ikke nødvendigvis foregår ”på gulvet”. Det kan fx være anatomi/fysiologi, massage, kost/ernæring, dansehistorie og danseterminologi.)

(Den ene af vores danselærere er også uddannet fysioterapeut og skolen tilbyder derfor eleverne professionel skadesbehandling og rådgivning.)

Teater

(Niveaudeles i Teater for sjov,  Teater for alvor begynder og Teater for alvor øvet) 

Teater for sjov
 
(Her arbejder vi primært praktisk gennem øvelser. Og kommer bredt rundt omkring improvisationer, kroppen, stemmen og udtryk. Vi berører også replikarbejder, karakterarbejde og masketeater. I løbet af året når vi at udvikle vores egne små stykker. (Selvom du måtte vælge ”Teater for sjov”, afskriver dette ikke dig fra at få en rolle i vores årlige musical)

Teater for alvor 
(Her vil du få en forsmag på, hvad det vil sige at arbejde som skuespiller – uanset om du kommer på øvet eller begynder.
Du kommer til at arbejde med forskellige teaterretninger i teori og praksis. Uanset hvad vi arbejder med, stiller det krav til kreativitet, nærvær, koncentration, indfølingsevne og modtagelighed.
I forskellige improvisationer arbejder vi på gulvet med dialog, sansning, kropsbevidsthed og bevægelse på scenen.
Vi arbejder med nye og gamle tendenser indenfor teatret, hvor ordene indgår i andre kunstneriske forbindelser, kroppens bevægelse, rummets komposition, musik lyd og lyssætning danner nye rammer for teatrets muligheder.
Du lærer at spille med retning, du bliver skarp i timing og rumfornemmelse. Der anvendes et bredt udsnit af færdige manuskripter i arbejdet med tekstforståelse, replik og karakterarbejde. Hele tiden med bevidsthed på de sceniske virkemidler, publikums sammensætning og de krav forestillingens karakter stiller.

Monolog
(Her arbejdes med monologer skrevet af forskellige danske og udenlandske dramatikere. Her kan du virkelig gå i dybden med din rolle. Du bliver udfordret i replik og sceniske arbejde. At arbejde med monolog er altid vigtigt, hvis du forbereder dig til optagelser eller auditions.)

Dramatiker og skuespillerværkstedet
(For dig der har en lille dramatiker gemt i maven. Du kommer til at skrive små monologer og dialoger. I samarbejde med en eller flere af de andre fra dit hold prøver i at iscenesætte jeres selvskrevne monologer og dialoger)