Hverdagen

Hverdagen på Viby Efterskole

På Viby Efterskole holder vi meget af hverdagen. Her nedenfor kan du se hvordan en normal dag forløber.

Dog har vi også en masse andet på programmet, så mange dage vil der ske noget ud over det sædvanlige.

 • 7.15   Morgenmad
 • 7.45   Rengøring af fællesområder og oprydning på værelser
 • 8.25   Morgensamling med sang og fortælling
 • 8.45   1. lektion
 • 9.45   Formiddagsforfriskning
 • 10.00  2. lektion
 • 11.00   3. lektion
 • 12.15   Middag
 • 13.30   4. lektion
 • 14.30  Eftermiddagsforfriskning
 • 14.40   5. lektion
 • 15.50   6. lektion
 • 17.00   7. lektion
 • 18.05   Aftensmad
 • 18.45   Stilletime
 • 19.45   Det frie initiativ råder eller evt. et fællesarrangement
 • 21.30   Aftensamling og forfriskning
 • 22.00   Eleverne skal være på egen gang
 • 22.15   Eleverne på eget værelse
 • 22.30   Alle i seng, og vagtlærerne siger godnat
 • 23.00   Alt lys slukkes og roen sænker sig atter over Viby

Leveregler

For at sikre en høj kvalitet i skolens dagligdag er det nødvendigt med visse regler, der skal overholdes.

Hvis du vælger Viby Efterskole, forventer vi, at du møder med en positiv indstilling til vores måde at drive skole på. Du vil så til gengæld blive mødt med den samme positive indstilling fra skolens lærere og øvrige personale.

Vi forventer også, at du vil være en god og hensynsfuld kammerat.

Som elev på Viby Efterskole bliver du også en del af lokalsamfundet i Nørre Aaby. Det er derfor vigtigt, at du udviser en positiv holdning overfor byens borgere og handlende og i øvrigt bidrager til, at lokalbefolkningen får det bedste forhold til dig og skolen.

Vi forventer, at du overalt optræder hensynsfuldt og med godt humør samt deltager i fællesopgaver som rengøring og køkkenarbejde på lige fod med andre elever. Det er derfor nødvendigt, at du efterkommer alle anvisninger og henstillinger, der måtte komme fra lærere og skolens øvrige personale.

Og frem for alt forventer vi, at du vil gøre dit bedste for at udnytte dit talent, hvad enten det gælder det boglige eller det musisk-kreative, for på den måde at bidrage til kvaliteten i alle skolens aktiviteter.

Grundregler

Disse er givet på forhånd og afstikker rimelige og absolut nødvendige retningslinier vedr. mødepligt, nattero, rusgifte m.m.:

1. Eleverne må ikke under deres ophold på skolen være påvirket af eller i besiddelse af øl, spiritus, cigaretter, hash eller andre euforiserende stoffer. Denne regel gælder også på vej til og fra skolen.

2. Vi tillader ikke at par dyrker sex på skolen – dette hører privatsfæren til.

3. I tidsrummet fra kl. 22.15 til kl. 6.30 skal der være fuldstændig ro på skolen, og eleverne skal opholde sig på deres eget værelse i dette tidsrum.

4. Eleverne har pligt til at møde og være deltagende i undervisning, fællesarrangementer samt måltider – vi accepterer ikke pjæk!