KONTAKTGRUPPER

Kontaktgrupper Viby Efterskole

På Viby Efterskole er eleverne delt op i kontaktgrupper á 8-12 elever med en kontaktlærer tilknyttet. I dette lille forum skal man trygt kunne udstille sin uvidenhed uden at høre for det siden hen. Her har man også mulighed for at diskutere livet på efterskolen med kammerater og lærer i en mere uformel atmosfære.

Emnerne vil være meget forskellige – helt fra“hvilken udgave af dig selv vil du gerne være” til“hvis tur er det til at fjerne det lange hår i risten på badeværelset”

I løbet af året vil kontaktgruppen arrangerer en temafest og en weekend for de andre elever. Der bliver også tid til at besøge kontaktlæreren hjemme.

Vi indgår også i projektet Me&We, som arbejder med at udvikle de sociale kompetencer.

Inklusionstilbud:

Skolen tilbyder supplerende støtte med henblik på elevens inklusion i den almindelig undervisning.
Inklusionstilbuddet indeholder ofte: 
- En aftale om, at eleven deltager i supplerende undervisning- og lektielæsningshjælp i mindst en stilletime pr. uge.
Timen foregår i tidsrummet, hvor alle elever har stilletime, men vil være med ekstra støtte og hjælp til at få lavet  og struktureret sine ting.
- Samtaler mellem kontaktlærer /pædagogisk personale og elev.
Disse samtaler kan f.eks. indeholde:

  • Forberedelse og evaluering af elevens deltagelse i undervisningen f.eks. med fokus på struktur og overblik.
  • Hjælp til at kunne blive erklæret uddannelsesparat (opstilling af mål og delmål, samt opfølgning herpå)
  • Fastlagte temaer mellem kontaktlærer og elev, som f.eks. er målrettet elevens faglige, sociale og personlige udvikling
  • Lektielæsningsaftaler

Skolen udarbejder en skriftlig plan for inklusion af den pågældende elev, som er underskrevet af skolen og elevens forældre.
Inklusionstilbuddet aftales oftest mellem eleven, forældre, skolens pædagogiske leder og elevens kontaktlærer. Støttelærerne, vejledere og andre relevante fag-personer kan indgå i aftalerne om inklusionstilbud.
Der er en løbende evaluering af inklusionstilbuddet.

Skolen har ikke et samlet særligt specialundervisningstilbud.

Skolen har niveaudeling i nogle af de boglige fag, samt tre forskellige 10.klasses tilbud.