Hvor er de unge oprørere?

In På den anden side by René Holm HansenLeave a Comment

DEBATINDLÆG bragt i Jyllandsposten  23.09.2018

“Unge kan med rette have en fornemmelse af, at de skal tilfredsstille forældre, venner, staten, politikere m. fl. – og at dét er livsprojektet, der går forud for deres egen måde at være i verden på, at finde fodfæste og en egen mening.”

Unge kan med rette have en fornemmelse af, at de skal tilfredsstille forældre, venner, staten, politikere m. fl.  - eksempelvis ved at tage en erhvervsuddannelse i stedet for at vælge gymnasiet. Arkivillustration: Rasmus Sand Høyer

Af René Holm Hansen, forstander

I dag er unge mennesker blevet et forældre- og statsprojekt – mere end deres egen mulighed. Og de skal skynde sig … med alting. 

Unge kan med rette have en fornemmelse af, at de skal tilfredsstille forældre, venner, staten, politikere m. fl. – og at dét er livsprojektet, der går forud for deres egen måde at være i verden på, at finde fodfæste og en egen mening.

Det skylder vi dem at ændre på. Og al erfaring fra de seneste 20 år viser, at hjælpen ikke kommer fra samfundet – tværtimod. De unge skal selv finde livsmod og mening til at være deres egen forandring.

Vi kunne sagtens bruge en masse kræfter på at finde årsager til, at det er gået, som det er – og finde skyldige elementer i vores samfundsudvikling, heriblandt at vores konkurrencestatsfokusering har skabt den mest testprofilerede generation nogensinde – men det ændrer ikke grundlæggende ved, at det nu er de unge, der selv må tage ansvaret tilbage. I fællesskab.

Derfor må den bæredygtige løsning være at gøre de unge bevidste om det ansvar – og den mulighed – og derefter tage ansvar for at give dem redskaber og værktøjer til at turde lede efter deres – helt – egen mening med tilværelsen.

Vi skal have unge, der tør fejle og ved, at de ikke skal være lykkelige hele tiden.Vi er kun nogen eller noget i kraft af andre. Her opstår fællesskabets nødvendighed – og mening findes ofte ved at forpligte sig til noget større end én selv.De skal have selverkendelse og selvværd nok til at mestre livet – og ikke bare en eksamen.

X Factor-perioden har lært dem, at hvis de præsterer dårligt en enkelt gang, bliver de stemt ”helt ud af programmet” – livet er slut!

Og så er det, man får lyst til opmuntre til oprør: Kom nu. I skal ikke godtage den præmis for jeres liv. I skal turde tage, hvad der retteligt tilhører jer; ansvaret – og i første omgang skal I primært blive mennesker – så kan I altid bliver samfundstjenere. Det er Grundtvigs kamp; ”Menneske først – kristen så” – i en ny tid og kontekst.

Kampen skal de rustes til via fællesskaber. Det er ofte sådan, at det, som lærer os at træffe individuelle beslutninger for eget liv, er det individuelles modpol: fællesskabet.

Fællesskabet skaber vores identitet – her spejles og modnes vi og bliver bedre rustet til at mestre livet. Vi får et større perspektiv – både samfundsmæssigt og som mennesker. Vi bliver os selv i mødet med de andre.

Vi er kun nogen eller noget i kraft af andre. Her opstår fællesskabets nødvendighed – og mening findes ofte ved at forpligte sig til noget større end én selv.

Vi skal altså sikre os – som ansvarlige voksne omkring de unge – at det er de unge selv og de unges eget fællesskab, der bliver deres erfaringer med livet – og ikke bare os som samfund, interessegruppe, forældre eller forventning, der gør sig erfaringer på de unges vegne – og dermed på de unges bekostning!

Vi skylder selvfølgelig vores unge muligheden for eksistentiel vækst. De unge skal søge en bevidsthed om, hvem de er, hvem de gerne vil være – og hvordan de kommer derhen.

Jeg kan dog have svært ved at se, hvordan dette grundlæggende skifte kan sikres, hvis ikke de unge selv tager – og får – ansvaret og omvælter den eksisterende samfundsopfattelse nede fra.

Jeg håber sådan på, at unge sammen vil skabe et nyt ungdomsoprør, hvor de i fællesskab tager ansvar for at gøre noget ved det, der lige nu forlanger for meget og det forkerte. Det har vel i virkeligheden aldrig været lettere at ”omvælte” samfundet end lige nu, hvor det er så svagt på grundlæggende værdier

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.