Bestyrelsen

Bestyrelsen for Viby Efterskole

Formand           Niels Erik Jespersen - mail: formand@viby-efterskole.dk

Næstformand  Mads Vinther

Medlem            Brian Jørgensen

Medlem            Iben Bonne Jensen

Medlem            Erling Hisselholm

Medlem            Mette Oscar

Medlem            Anne Augustinus Schønemann

Suppleant        John Carstens

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen i Skolekredsen. Hvis man ønsker at blive medlem af Skolekredsen, skal man rette henvendelse til Viby Efterskole på viby@viby-efterskole.dk eller tlf. 6442 1241.

Et medlemskab koster 100 kr. pr. husstand.

Læs mere om skolekredsen her
Vedtægterne kan læses her – vedtaget i juni 1998

Værdigrundlaget for Viby Efterskoles kan læses her