Undervisere

Undervisere på Viby Efterskole

Alle undervisere på Viby Efterskole deltager i skolens liv sammen med eleverne. Vi siger godmorgen til dem, spiser sammen med dem, underviser, taler, trøster dem og siger godnat når dagen er slut. Vi får et kendskab til eleverne som giver os mulighed for at tilrettelægge undervisningen og hjælpe eleverne så alle får mest ud af samarbejdet.

Forældrene er med på sidelinjen idet de altid kan holde sig opdateret om lektier og aktiviteter gennem ForældreIntra. Her har forældrene også mulighed for at kontakte de enkelte lærere direkte gennem det interne beskedsystem.

Underviser, Dans, koreograf og fysioterapeut.
Adm leder og underviser, Matematik, fysik/kemi, skolevejleder og IT-adminstrator
Underviser, Tysk, fransk, engelsk og Fit For Life
Underviser, Engelsk, dansk, matematik og boldspil
Underviser, Skolevejleder, dansk, engelsk, matematik, filosofi og psykologi
Underviser, Dansk, musik og brugsguitar
Underviser, Dans, matematik og koreograf
Underviser, Musik, BOM, kor, skema og valghold
Underviser, Musik, kor, lydteknik og ERT
Underviser, teater
Underviser, Engelsk, matematik og samfundsfag
Underviser, Dansk, matematik, teater, producer og sceneteknik