værdigrundlag

Værdierne på Viby Efterskole

– UDFORDR LIVET –

Vi er en efterskole med respekt for den grundtvigske dannelsestradition.

Kvalitet, kreativitet og nysgerrighed er fundamentet for vores faglige og kunstneriske miljø.

Engagement, ambition og ansvarlighed ser vi som grundlaget for at udvikle livsduelighed.

Klare og trygge rammer for samvær er udgangspunktet for at skabe fællesskab og livsglæde.

Indholdsplan 19-20
Indholdsplan 20-21

Skolens vedtægter – vedtaget i juni 1998

Selvevaluering og UMV 2015