værdigrundlag

Værdierne på Viby Efterskole

– UDFORDR LIVET –

Vi er en efterskole med respekt for den grundtvigske dannelsestradition.

Kvalitet, kreativitet og nysgerrighed er fundamentet for vores faglige og kunstneriske miljø.

Engagement, ambition og ansvarlighed ser vi som grundlaget for at udvikle livsduelighed.

Klima og social bæredygtighed ser vi som udgangspunktet for en bedre verden og dannelsen af hele mennesker

Klare og trygge rammer for samvær er udgangspunktet for at skabe fællesskab og livsglæde.

Indholdsplan 23 24
Indholdsplan 22 23

Skolens vedtægter - opdatering vedtaget i april 2022

Selvevaluering og UMV 2015