Vi har kun et Liv

In Livet på Viby by Viby EfterskoleLeave a Comment

Af René Holm Hansen, Forstander

Uddrag af velkomsttalen for skoleåret 2016/17

”Vi har kun et liv.

En stund under solen, som blomster og siv.

Vort vilkår, spændt ud mellem

smerte og lyst.

At vokse, at blomstre, at modnes til høst,

tilfældighed smedet til skæbnemotiv.

Kun et er vort liv.”

 

Det skrev Helge Severinsen i 1978 – og hvor er det rigtigt!

Søren Kirkegaard – den store danske filosof i 1800-tallet – gjorde den elementære, men meget vigtige opdagelse, at tilværelsen ikke er noget, man kan få andre til at gøre for sig. Ingen andre kan leve livet for en, og man kan ikke lægge det fra sig.

Vort liv skabes af valg; både de valg vi selv træffer, og de valg som de mennesker vi omgiver os med træffer.

 

I filmen ”Saving private Ryan” bringes disse livsvalg også tydeligt frem, da hovedpersonen Ryan ender med at være den eneste overlevende, efter at en hel deling døde for at redde Ryan. Han står nu med et langt liv foran sig – med ordene: ”Earn this” – gør dig det fortjent – som overskrift for sit liv!

Hvordan gør jeg mig det fortjent?
Det har helt sikkert betydet, at Ryan bevidst har tænkt over sin tilværelse – hvad vil jeg have ud af den? Hvad er et godt liv? Hvad er et godt menneske? Hvordan lever jeg fuldt ud, det liv jeg har fået givet?

Det er tanker som vi alle burde beskæftige os meget mere med – det er en stor del af det, vi kalder ”dannelse”
Her foran mig sidder nu 112 modige unge mennesker, der også har truffet et valg – I vil på efterskole.

Dette valg vil få stor betydning for jeres udvikling det kommende år, hvor I kan forbedre jer fagligt, kreativt, socialt og blive mere afklaret med, hvilken retning I vil uddannelsesmæssigt, men også – i hvilken retning man mere generelt som menneske vil bevæge sig. Med andre ord – give livet perspektiv.

Dette med at have et perspektiv og være i stand til at udvide det, udgør en vigtig faktor i vores udvikling som menneske.

Vi har et slogan i efterskoleverdenen der lyder: 1 efterskoleår svarer til 7 menneskeår.  Det illustrerer meget godt den oplevelse både eleven og forældre har efter et succes-fuldt efterskoleophold.

 

Et efterskoleophold lever faktisk også bedre op til OL-sloganet end OL selv gør:

“Den vigtigste ting i de olympiske lege er ikke at vinde, men at deltage, lige som det vigtigste i livet ikke er triumfen, men kampen.”

Det essentielle er ikke at have besejret, men at have kæmpet godt. På en efterskole er sejren; selve kampen!

 

Så jeg vil opfordre jer til aktivt at tage stilling til, hvad I vil have ud af jeres efterskoleår. Som hos Priavte Ryan skal I overveje, hvordan vil jeg gøre mig fortjent til dette? – Det er jeres beslutning – så gå efter det, med alt hvad det indebærer!

 

Jeg vil gerne sige lidt om, hvad vi mener et efterskoleår er og kan.

Vi lever ikke mere i Industrisamfundet – men i et hyperkompleks videnssamfund – eller innovationssamfund – det har fået mange navne, fælles er dog, at der i dette samfund kræves særdeles gode kreative og sociale kompetencer – men den danske skole generelt bliver ofte fra politisk side hindret i at udvikle sig i denne retning, og hænger derfor på nogle punkter stadig fast i det gamle industrisamfund med et stort fokus på faglighed og målingen af den.

Det er dog ikke kun en ensidig fokusering på faglighed, men også hvordan den anvendes, der hjælper os i udviklingen fremad. At finde nye og kreative metoder i samarbejde med andre.

Faktisk er det en offentlig hemmelighed, at de grundskoler, der lægger vægt på kunstneriske aktiviteter, har større sandsynlighed for, at eleverne vokser mere, både i faglig og personlig henseende. De bliver ikke bare gode til det kunstneriske fag, de har valgt, de bliver også bedre til andre fag.

Tidlig musikalsk udvikling fremmer ikke bare barnets musikalske evner men øger også hjernens mentale tempo generelt, hvilket er grundlaget for al læring – sammen med nysgerrighed.

Det er simpelthen at skyde for lavt – og samfundsmæssigt forkert, hvis vi ensidigt sætter fagligheden op som et overordnet mål. Det er kreativiteten, der er det højeste mål; men fagligheden er et vigtigt middel til kreativitet, og øget faglighed er derfor også vigtigt.

De sidste mange års uddannelsespolitiske tiltag giver dog associationer mod rene fagspecialister, der hurtigst muligt skal igennem uddannelses-systemet – og så gentager vi eventyret om Klods Hans, for ensidig øget faglighed giver kun storebrødre, som vidste så meget, at halvdelen kunne være nok. Derfor dumpede de også oppe på slottet, hvor den mere kreative Klods Hans fik prinsessen. Storebrødrene kom nemlig op i noget, de ikke havde haft for.

På Viby kalder vi os den fynske efterskole for musik, dans og teater med et højt fagligt niveau. Kreativiteten udgør sjælen på Viby – og det fremtidige samfund. Samtidig vil vi selvfølgelig også tilbyde alle de boglige fag, på et højt fagligt niveau – så der bliver noget at se til! Undervisningen er flere steder niveau-delt, så man er sikker på både at kunne følge med og få passende udfordringer!

 

Den gamle franske fabeldigter La Fontaine fortæller i historien om slangens hale og hoved, at der engang var en slange, hvis hoved kom til at diskutere godt og grundigt med halen. Halen var sur og gnaven over altid at skulle halse efter hovedet – altid komme sidst og aldrig være med til at bestemme hvorhen rejsen gik.

Nu kunne det være nok – halen gik på barrikaderne og forlangte demokrati og medbestemmelse.

Og da halen havde brokket sig længe nok, tænkte hovedet: Åh nej – jeg orker ikke at høre på mere brok – du får ret og jeg får fred. Og resultatet blev, at halen blev hoved og hovedet blev hale. Nu tumlede slangen så af sted efter halen – blind – døv – og dum. Den bankede ind i alt hvad den mødte på sin vej, den fandt ingen føde – blev udsultet og afkræftet – og til sidst drattede den ud over en klippekant og slog sig ihjel.

Hvad La Fontaine vil fortælle os, er naturligvis, at vi ikke skal lade os føre at dem, der intet udsyn har – der ingen erfaring har –

eller sagt på nu-dansk:

GIV ALDRIG MAGT TIL DEM DER TÆNKER MED RØVEN!

 

Vi har på Viby Efterskole – i linje med et klassisk dannelsesideal – en holdning til, hvad der er godt og dårligt. Der er forskel på at læse Dostojevskij og en eller anden knaldroman. Derfor har vi sammensat et skoleår, hvor vi har udvalgt en masse kvalitative aktiviteter – det er ikke tilfældigt.

Det er vigtigt for os, at man kan perspektivere sine oplevelser i noget større – at man udvider sit perspektiv, og det kræver nødvendigvis, at man hele tiden stifter bekendtskab med noget,

der endnu er ukendt og uprøvet – det skaber udvikling og giver livet mening.

Men kan også være hårdt arbejde, hvor udholdenhed og mod betaler sig.

 

Så knyt næven og hold nu fast om nøden – tag udfordringerne op –

og jeg lover jer, at det bliver det hele værd!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.